Omega 3

A bashkëpunon Lecitina me Omega-3 për të mbështetur shëndetin e trurit?

Dayna Dye

Po kërkoni një regjim të thjeshtë për të ripërtrirë trurin? Ka dhjetëra lëndë ushqyese që mbështesin shëndetin e trurit, omega-3 acidet yndyrore dhe lecitina i kanë rezistuar kohës. Le të eksplorojmë kërkimin prapa këtyre nxitësve të shëndetit mendor dhe sesi ata bëjnë një partneritet të fuqishëm.

 

Ushqyesit që nxisin trurin1-21

 

 • Alpha-glyceryl phosphoryl choline (α-GPC)
 • Acetyl-L-carnitine
 • Bacopa monnieri
 • Blueberries
 • Chlorogenic acid
 • Cocoa flavonoids
 • Coenzyme Q10
 • Colostrinin
 • Ginkgo biloba
 • Green oats
 • Green tea
 • Huperzine A
 • Lion’s mane
 • Lithium
 • Magnesium-L-threonate
 • Nicotinamide riboside
 • Pyrroloquinoline quinone (PQQ)
 • Resveratrol
 • Spearmint extract
 • Vinpocetine
 • Vitamin B complex

 

Lista e komponimeve që ndihmojnë në mbështetjen e funksionit të trurit është mbresëlënëse. And this list only provides some of the more well known among the hundreds that have been or are being investigated in regard to their benefit to cognition. Dhe kjo listë jep vetëm disa nga më të njohurat ndër qindra që janë hetuar ose janë duke u hetuar në lidhje me përfitimin e tyre në shëndetin mendor.

Shtesa e Lecitinës

Lecitina ka qenë një element ushqimor për dekada të tëra. Sidoqoftë, ka ardhur një kohë e gjatë kur atë keni parë nga qesja me kokrriza të verdha ngjitëse të vendosura pranë majasë së birrës në raftin e dyqanit tuaj lokal të ushqimit të shëndetshëm.

Lecitina është një përzierje e lipideve dhe fosfolipideve. Fosfolipidet e lecitinës përbëjnë pjesë të membranave qelizore të trupit. Fosfolipidet përfshijnë fosfatidilkolinën, fosfatidilserinën, fosfatidilinozitolin, fosfatidiletanolaminën, acidin fosfatidik dhe sfingomielinat. Dy përbërësit e parë janë më të njohur për efektet e tyre në kujtesën dhe funksionin mendor.

Kolina, e cila përmbahet në fosfatidilkolinën, është një përbërës i neurotransmetuesit acetilkolinë, i cili lehtëson transmetimin e impulseve midis neuroneve, duke bërë të mundur që nervat e trupit të mbajnë mesazhe. Duke plotësuar me lecitin dhe/ose kolinë, sigurohet që një sasi adekuate e kolinës të jetë e pranishme për prodhimin optimal të acetilkolinës. Rritja e prodhimit të acetilkolinës dhe veprimi i saj është një mjet për të përmirësuar funksionin mendor dhe, megjithëse nuk është një kurë, një metodë e trajtimit për sëmundjet neurodegjenerative përfshin ilaçe që pengojnë acetilkolinesterazën që zvogëlojnë prishjen e neurotransmetuesit.

Lecitina përdoret shpesh si një emulsifikues për të stabilizuar përzierjet e vajit në ujë dhe është përdorur në disa përgatitje të acideve yndyrore omega-3 për këtë qëllim.

Omega-3 Supplements

Omega-3 fatty acids have benefitted humanity for as long as fish have been a source of nourishment. Since the latter part of the 18th century, physicians have dispensed cod liver oil for various conditions.25 Before it was known that fish oil contained vitamins A and D and omega-3 fatty acids, its health benefits were well known. Today, those who seek to benefit from fish oil’s properties prefer to get their omega-3 in the more palatable form of capsules that contain concentrated fish oil, providing significant amounts of the omega-3 polyunsaturated fatty acids eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) which, like lecithin, form a part of the cell membranes of all tissues.26

Combining Lecithin and Omega-3

There are similarities between some of the effects of lecithin and omega-3, namely brain function enhancement and supporting healthy lipid levels, which makes a combination of the two a natural choice.27-31

In light of an ability of choline to increase the availability of omega-3 fatty acids in the body, experiments were conducted in rats that compared the effects of diets that contained lecithin (providing a significant amount of phosphatidylcholine), DHA, lecithin plus DHA, or neither addition. Red blood cell and plasma levels of DHA and total omega-3 and -6, as well as plasma choline levels were measured after the animals had received the diets for two weeks. DHA in fish oil or vegetable algae alone increased EPA, DHA and total omega-3 fatty acid levels while lowering omega 6 fatty acid levels in red blood cells and plasma in comparison with levels measured in the control group. Combining DHA and lecithin further improved the changes associated with DHA and increased plasma free choline. “Dietary DHA-containing oils and crude lecithin have synergistic effects on increasing plasma and red blood cell omega-3 polyunsaturated fatty acid levels, including DHA and EPA,” authors Nick van Wijk and colleagues concluded. “By increasing the systemic availability of dietary DHA, dietary lecithin may increase the efficacy of DHA supplementation when their intake is combined.”32

In another rodent study, egg yolk phospholipids that contained lecithin esterified with omega-3 and -6 fatty acids lowered blood pressure, serum inflammatory factors, heart rate and a marker of oxidative stress, suggesting their use in humans might be warranted.33

 

A review of DHA and EPA’s structural-functional synergies with cell membrane phospholipids noted that omega-3 phospholipid supplements that combine DHA/EPA with phospholipids in the same molecule demonstrated significant promise in early trials. As examples, phosphatidylserine attached to DHA/EPA has alleviated attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptoms, krill omega-3 phospholipids that contain mostly phosphatidylcholine with DHA/EPA attached were associated with better results than conventional fish oil in trials that evaluated their use in premenstrual syndrome/dysmenorrhea and abnormal blood lipids and, in another trial, krill omega-3 phospholipids showed anti-inflammatory activity. “Utilizing DHA and EPA together with phospholipids and membrane antioxidants to achieve a triple cell membrane synergy may further diversify their currently wide range of clinical applications,” concluded author and dietary supplement expert Parris M. Kidd of the University of California, Berkeley.34

It is evident that the synergy between omega-3 polyunsaturated fatty acids and phospholipids found in lecithin make them a promising combination for the use in diverse conditions. In fact, omega-3 fatty acids from some sources, such as krill oil, are naturally bound to phospholipids, which suggests good bioavailability. Supportive evidence was provided by a crossover study that involved participants who consumed low phospholipid krill oil, high phospholipid krill oil or a placebo for four weeks. Krill oil with higher phospholipid content was associated with greater red blood cell levels of EPA, DPA and total and omega-3 polyunsaturated fatty acids in comparison with the low phospholipid oil and placebo.35

Phospholipids have been added to nutritional supplements to enhance the absorption of ingredients other than omega-3. This and more indicates a growing awareness of the use of lecithin or its component phospholipids to enhance nutrient bioavailability.

The Bottom Line

Supplementing with lecithin and omega-3 fatty acids not only offers benefit to the brain, but research shows that these nutrients work synergistically when taken together to achieve superior results.

About the author: Dayna Dye has been a member of the staff of Life Extension® since shortly after its inception. She has served as the department head of Life Extension® Wellness Specialists, is the author of thousands of articles published during the past two decades in Life Extension® Update, Life Extension Magazine® and on www.LifeExtension.com, and has been interviewed on radio and TV and in newsprint. She is currently a member of Life Extension’s Education Department.

References:

 

 1. Traini E et al. Curr Alzheimer Res. 2013 Dec;10(10):1070-9.
 2. Traina G. Front Biosci (Landmark Ed). 2016 Jun 1;21:1314-29.
 3. Aguiar S et al. Rejuvenation Res. 2013 Aug;16(4):313-26.
 4. Travica N et al. Brain Behav Immun. 2020 Mar;85:96-105.
 5. Heitman E et al. Nutr Neurosci. 2017 Jan;20(1):32-39.
 6. Sokolov AN et al. Neurosci Biobehav Rev. 2013 Dec;37(10 Pt 2):2445-53.
 7. Young AJ et al. CNS Spectr. 2007 Jan;12(1):62-8.
 8. Stewart MG. Expert Opin Pharmacother. 2008 Oct;9(14):2553-9.
 9. Yuan Q et al. J Ethnopharmacol. 2017 Jan 4;195:1-9.
 10. Kennedy DO et al. Nutrients. 2012 May;4(5):331-42.
 11. Nathan PD et al. J Herb Pharmacother. 2006;6(2):21-30.
 12. Tun MKM et al. J Exp Pharmacol. 2012; 4: 113–123.
 13. Samberkar S et al. Int J Med Mushrooms. 2015;17(11):1047-54.
 14. Tsaltas E et al. Psychopharmacology (Berl). 2009 Jan;202(1-3):457-7.
 15. Billard JM. In: Vink R, Nechifor M, editors. Magnesium in the Central Nervous System [Internet]. Adelaide (AU): University of Adelaide Press; 2011.
 16. Xie X et al. Metab Brain Dis. 2019 Feb;34(1):353-366.
 17. Itoh Y et al. Adv Exp Med Biol. 2016;876:319-325.
 18. Zaw JJT et al. Ann N Y Acad Sci. 2017 Sep;1403(1):150-163.
 19. Herrlinger KA et al. J Altern Complement Med. 2018 Jan;24(1):37-47.
 20. Zhang YS et al. Eur J Pharmacol. 2018 Jan 15;819:30-34.
 21. Calvaresi E et al. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2001 Nov;56(6):P327-39.
 22. Latifi S et al. Sci Rep. 2016 May 27;6:25777.
 23. Yilauri MPT et al. Am J Clin Nutr. 2019 Dec 1;110(6):1416-1423.
 24. Glade MJ et al. Nutrition. 2015 Jun;31(6):781-6.
 25. Hernigou P et al. Int Orthop. 2019 Mar;43(3):735-749.
 26. Surette ME. CMAJ. 2008 Jan 15; 178(2): 177–180.
 27. Evans M et al. Menopause. Jan-Feb 2007;14(1):141-9.
 28. Derbyshire E. Nutrients. 2018 Aug 15;10(8):1094.
 29. Sun GY et al. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2018 Sep;136:3-13.
 30. Wilson TA et al. Atherosclerosis. 1998 Sep;140(1):147-53.
 31. Thota RN et al. Food Funct. 2018 Jul 17;9(7):3576-3596.
 32. van Wijk N et al. Lipids. 2016; 51: 833–846.
 33. Nowacki D et al. Sci Rep. 2017 Sep 28;7(1):12373.
 34. Kidd PM. Altern Med Rev. 2007 Sep;12(3):207-27.
 35. Ramprasah VR et al. Lipids Health Dis. 2015; 14: 142.

 

Referuar: https://blog.lifeextension.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *